HR. Internetski pretraživač (Internetska tražilica) je specijalizirano Web mjesto čija je glavna funkcija pomoć u pronalaženju informacija pohranjenih na drugim Web mjestima. Internetski pretraživač je pretraživač namijenjen pretraživanju informacija na World Wide Web-u. Informacije mogu biti Web stranice, slike i ostale vrste datoteka. Neki pretraživači, također, pretražuju podatke dostupne u tematskim grupama, bazama podataka ili u otvorenim imenicima. Za razliku od Web imenika koje održavaju uređivači teksta (ljudi), internetski pretraživači djeluju po algoritmu ili su kombinacija algoritma i ljudskog upisa. Najpoznatiji internetski pretraživač u zapadnom svijetu je Google, ali su njegovi rezultati slabiji izvan Amerike i zapadne Europe, pa je izvan tih zapadnih područja za ine zemlje (uključivo i Balkan) ipak učinkovitija Altavista.U tim najjačim tražilicama postoji mogućnost usmjerenog i specijalnog pretraživanja, gdje je dovoljno upisati neku rečenicu ili više ključnih riječi, odnosno natuknicu, pa se nakon razmjerno kratkog vremena (ovisno o brzini veze) dobiju brojne poveznice na traženi pojam.

BA. Internet pretraživač (Internet search engine) je specijalizovana mrežna stranica čija je glavna funkcija pomoć u pronalaženju informacija pohranjenih na drugim mrežnim stranicama (domenama). Internet pretraživač je pretraživač namijenjen za pretraživanje informacija na World Wide Webu. Informacije mogu biti web stranice, slike i druge vrste datoteka. Neki pretraživači takođe traže informacije dostupne u grupama tema, bazama podataka ili otvorenim direktorijumima. Za razliku od Web direktorija koje održavaju uređivači teksta (ljudi), internet pretraživači su algoritamski ili kombinacija algoritma i ljudskog unosa. Najpoznatiji internet pretraživač u zapadnom svijetu je Google, ali su njegovi rezultati slabiji izvan Amerike i zapadne Evrope, pa je izvan ovih zapadnih područja Altavista i dalje efikasnija za druge zemlje (uključujući i Balkan). Dovoljno je uneti rečenicu ili nekoliko ključnih reči, odnosno unos, i nakon relativno kratkog vremena (u zavisnosti od brzine veze) dobijaju se brojne veze ka traženom pojmu. Internet sadržaj koji se ne može pronaći pretraživanjem putem internet pretraživača općenito se naziva Deep Web.

RS. Internet pretraživač (Internet search engine) je specijalizovani mrežni sajt čija je glavna funkcija da pomaže u pronalaženju informacija uskladištenih na drugim mrežnim sajtovima (domenima). Internet pretraživač je pretraživač namenjen za pretraživanje informacija na Vorld Vide Veb-u. Informacije mogu biti veb stranice, slike i druge vrste datoteka. Neki pretraživači takođe traže informacije dostupne u grupama tema, bazama podataka ili otvorenim direktorijumima. Za razliku od veb direktorijuma koje održavaju uređivači teksta (ljudi), internet pretraživači su algoritamski ili kombinacija algoritma i ljudskog unosa. Najpoznatiji internet pretraživač u zapadnom svetu je Gugl, ali su njegovi rezultati slabiji van Amerike i zapadne Evrope, pa je van ovih zapadnih oblasti Altavista i dalje efikasnija za druge zemlje (uključujući i Balkan). Dovoljno je uneti rečenicu ili nekoliko ključnih reči, odnosno unos, i nakon relativno kratkog vremena (u zavisnosti od brzine veze) dobijaju se brojne veze ka traženom pojmu. Internet sadržaj koji se ne može pronaći pretraživanjem pomoću internet pretraživača obično se naziva Deep Veb.

SI. Internetni iskalnik (Internet search engine) je specializirano omrežno mesto, katerega glavna funkcija je pomoč pri iskanju informacij, shranjenih na drugih omrežnih mestih (domenah). Internetni iskalnik je iskalnik, namenjen iskanju informacij na svetovnem spletu. Informacije so lahko spletne strani, slike in druge vrste datotek. Nekateri iskalniki iščejo tudi informacije, ki so na voljo v tematskih skupinah, bazah podatkov ali odprtih imenikih. Za razliko od spletnih imenikov, ki jih vzdržujejo urejevalniki besedil (ljudje), so internetni iskalniki algoritemski ali kombinacija algoritma in človeškega vnosa. Najbolj znan spletni iskalnik v zahodnem svetu je Google, vendar so njegovi rezultati slabši izven Amerike in zahodne Evrope, zato je zunaj teh zahodnih območij Altavista še vedno učinkovitejša za druge države (tudi na Balkanu). dovolj je vnesti stavek ali več ključnih besed, torej vnos, in po relativno kratkem času (odvisno od hitrosti povezave) se prikažejo številne povezave na iskani izraz. Internetna vsebina, ki je ni mogoče najti z iskanjem z internetnim iskalnikom, se običajno imenuje Deep Web.

MK. Интернет пребарувач (интернет пребарувач) е специјализирана мрежна страница чија главна функција е да помогне во наоѓање информации зачувани на други мрежни локации (домени). Интернет пребарувач е пребарувач наменет за пребарување информации на World Wide Web. Информациите можат да бидат веб-страници, слики и други видови датотеки. Некои пребарувачи исто така бараат информации достапни во тематски групи, бази на податоци или отворени директориуми. За разлика од веб-директориумите што се одржуваат од уредувачи на текст (луѓе), интернет пребарувачите се алгоритамски или комбинација на алгоритам и човечки внес. Најпознатиот интернет пребарувач во западниот свет е Google, но неговите резултати се послаби надвор од Америка и Западна Европа, така што надвор од овие западни области Altavista е сè уште поефикасна за другите земји (вклучувајќи го и Балканот). специјално пребарување, каде што доволно е да се внесе реченица или неколку клучни зборови, односно запис и по релативно кратко време (во зависност од брзината на поврзувањето) се добиваат бројни врски до бараниот термин. Интернет-содржините што не можат да се најдат со пребарување со интернет пребарувач генерално се нарекуваат Deep Web.

HR. Kako radi internetski pretraživač - Internetski pretraživači skupljaju različite informacije o internetskim stranicama, uključuju ih u svoju bazu te nude svakom korisniku, koji traži određeni pojam, uslugu, proizvod ili bilo što drugo. Internetski pretraživač ima tri dijela: 1. program za prikupljanje podataka s Web stranica koje posjećuje (eng. crawler, spider), 2. indeks koji sadrži pojmove koje je program za prikupljanje prikupio tijekom svojih posjeta Web stranicama (eng. index), 3. pretraživač (postojećeg indeksa) (eng. search engine).
1. Internetski pretraživači rade prikupljajući informacije o mnogim Web stranicama, koje pronađu na samom World Wide Web-u. Te stranice je prikupio Web crawler, spider (hrv. pauk) – automatizirani Web preglednik koji slijedi svaki link koji vidi.
2. Sadržaj svake stranice se potom analizira, s ciljem ustanovljavanja načina indeksiranja. Podaci o Web stranicama su spremljeni u bazu podataka indeksa za upotrebu u sljedećim upitima.
3. Kada korisnik postavi upit pretraživaču (obično koristeći ključne riječi) pretraživač pregledava svoj indeks i osigurava listu najbolje usklađenih Web stranica s kriterijima, u pravilu sa sažetkom koji sadržava naslov dokumenta, a ponekad i dijelove teksta.
Korisnost pretraživača ovisi o relevantnosti skupa rezultata koje on daje. Iako mogu postojati milijuni Web stranica koje uključuju određenu riječ ili izraz, neke stranice mogu biti relevantnije, popularnije ili pouzdanije od drugih. Većina pretraživača primjenjuje metode nizanja rezultata s ciljem pribavljanja prvo „najboljih“ rezultata – način rada razlikuje se od jednog do drugog pretraživača.
Postoje 1. opći internetski pretraživači koji pretražuju različita brojna područja ljudskog znanja i djelovanja (npr. Google) te 2. specijalizirani internetski pretraživači koji pretražuju jedno uže područje ljudskog znanja i djelovanja (npr. eBay).


BA. Kako radi internet pretraživač - Internet pretraživači prikupljaju različite informacije o Internet stranicama, uključuju ih u svoju bazu podataka i nude ih svakom korisniku koji traži određeni pojam, uslugu, proizvod ili bilo šta drugo. Internet pretraživač ima tri dela: 1. program za prikupljanje podataka sa Web stranica koje posećuje (eng. crawler, spider), 2. indeks koji sadrži pojmove koje je program za prikupljanje prikupio tokom svojih poseta Web stranicama (eng. index) , 3. pretraživač (postojećeg indeksa) (eng. search engine).

1. Internet pretraživači rade tako što prikupljaju informacije o mnogim web stranicama koje pronalaze na samoj World Wide Webu. Ove stranice prikupio je web pretraživač, spider (hrvatski pauk) – automatizirani web preglednik koji prati svaki link koji vidi.

2. Zatim se analizira sadržaj svake stranice, s ciljem određivanja načina indeksiranja. Informacije o web stranici pohranjuju se u indeksnu bazu podataka za korištenje u narednim upitima.

3. Kada korisnik postavi upit pretraživaču (obično koristeći ključne riječi), pretraživač ispituje njegov indeks i daje listu web stranica koje najbolje odgovaraju kriterijima, obično sa sažetkom koji sadrži naslov dokumenta, a ponekad i dijelove tekst. Korisnost pretraživača zavisi od relevantnosti skupa rezultata koje pruža. Iako mogu postojati milioni web stranica koje uključuju određenu riječ ili frazu, neke stranice mogu biti relevantnije, popularnije ili pouzdanije od drugih. Većina pretraživača primenjuje metode rangiranja rezultata sa ciljem da prvo dobiju „najbolje“ rezultate – način rada se razlikuje od jednog pretraživača do drugog. Postoje 1. opšti internet pretraživači koji pretražuju različite oblasti ljudskog znanja i aktivnosti (npr. Google) i 2. specijalizovani internet pretraživači koji pretražuju jedno usko područje ljudskog znanja i aktivnosti (npr. eBay).

SR. Kako funkcioniše internet pretraživač -  Internet pretraživači prikupljaju različite informacije o Internet stranicama, uključuju ih u svoju bazu podataka i nude ih svakom korisniku koji traži određeni termin, uslugu, proizvod ili bilo šta drugo. Internet pretraživač ima tri dela: 1. program za prikupljanje podataka sa veb stranica koje posećuje (eng. cravler, spider), 2. indeks koji sadrži termine koje je program za prikupljanje prikupio tokom svojih poseta veb stranicama (eng. indek) , 3. pretraživač (postojećeg indeksa) (eng. search engine).

1. Internet pretraživači rade tako što prikupljaju informacije o mnogim veb stranicama koje pronalaze na samoj Vorld Vide Veb. Ove stranice je prikupio veb pretraživač, pauk (hrvatski pauk) – automatizovani veb pretraživač koji prati svaki link koji vidi.

2. Zatim se analizira sadržaj svake stranice, sa ciljem da se odredi način indeksiranja. Informacije o veb stranici se čuvaju u indeksnoj bazi podataka za korišćenje u narednim upitima.

3. Kada korisnik postavi upit pretraživaču (obično koristeći ključne reči), pretraživač ispituje njegov indeks i obezbeđuje listu veb stranica koje najbolje odgovaraju kriterijumima, obično sa rezimeom koji sadrži naslov dokumenta, a ponekad i delove tekst. Korisnost pretraživača zavisi od relevantnosti skupa rezultata koje pruža. Iako mogu postojati milioni veb stranica koje sadrže određenu reč ili frazu, neke lokacije mogu biti relevantnije, popularnije ili pouzdanije od drugih. Većina pretraživača primenjuje metode rangiranja rezultata sa ciljem da prvo dobiju „najbolje” rezultate – način rada se razlikuje od jednog pretraživača do drugog. Postoje 1. opšti internet pretraživači koji pretražuju različite oblasti ljudskog znanja i aktivnosti (npr. Google) i 2. specijalizovani internet pretraživači koji pretražuju jednu usku oblast ljudskog znanja i aktivnosti (npr. eBai).

SI. Kako deluje spletni brskalnik -  Spletni iskalniki zbirajo različne informacije o spletnih straneh, jih vključijo v svojo bazo podatkov in jih ponudijo vsakemu uporabniku, ki išče določen izraz, storitev, izdelek ali karkoli drugega. Internetni brskalnik ima tri dele: 1. program za zbiranje podatkov s spletnih strani, ki jih obišče (angl. crawler, spider), 2. indeks, ki vsebuje izraze, ki jih je zbiralni program zbral med obiski spletnih strani (angl. index) , 3. iskalnik (obstoječega kazala) (eng. search engine).

1. Internetni iskalniki delujejo tako, da zbirajo informacije o številnih spletnih straneh, ki jih najdejo na samem svetovnem spletu. Te strani je zbral spletni pajek, pajek (hrvaško pauk) – avtomatiziran spletni brskalnik, ki sledi vsaki povezavi, ki jo vidi.

2. Vsebina vsake strani se nato analizira, da se določi način indeksiranja. Podatki o spletni strani so shranjeni v bazi podatkov indeksa za uporabo v naslednjih poizvedbah.

3. Ko uporabnik poizveduje iskalnik (običajno z uporabo ključnih besed), iskalnik pregleda svoj indeks in ponudi seznam spletnih strani, ki najbolje ustrezajo kriterijem, običajno s povzetkom, ki vsebuje naslov dokumenta in včasih dele besedilo. Uporabnost iskalnika je odvisna od ustreznosti nabora rezultatov, ki jih ponuja. Čeprav lahko obstaja na milijone spletnih strani, ki vključujejo določeno besedo ali besedno zvezo, so lahko nekatera mesta bolj ustrezna, priljubljena ali zaupanja vredna kot druga. Večina iskalnikov uporablja metode rangiranja rezultatov z namenom, da najprej pridobijo "najboljše" rezultate - način delovanja se od iskalnika do iskalnika razlikuje. Obstajajo 1. splošni internetni iskalniki, ki iščejo po različnih področjih človekovega znanja in delovanja (npr. Google) in 2. specializirani internetni iskalniki, ki iščejo eno ozko področje človekovega znanja in delovanja (npr. eBay).----

MK. Како работи интернет прелистувачот -  Интернет пребарувачите собираат различни информации за интернет страниците, ги вклучуваат во нивната база на податоци и ги нудат на секој корисник кој бара одреден термин, услуга, производ или било што друго. Интернет прелистувачот има три дела: 1. програма за собирање податоци од веб-страниците што ги посетува (анг. роботик, пајак), 2. индекс што ги содржи термините што програмата за собирање ги собрала при посетите на веб-страниците (анг. индекс) , 3. пребарувач (на постојниот индекс) (анг. пребарувач).

1. Интернет пребарувачите работат на тој начин што собираат информации за многу веб-страници, кои ги наоѓаат на самата World Wide Web. Овие страници беа собрани од веб-роботот, пајакот (хрватски pauk) - автоматизиран веб-прелистувач кој ја следи секоја врска што ја гледа.

2. Потоа се анализира содржината на секоја страница, со цел да се утврди како да се индексира. Информациите за веб-страниците се зачувуваат во базата на податоци за индекси за употреба во следните прашања.

3. Кога корисникот го прашува пребарувачот (обично користејќи клучни зборови), пребарувачот го испитува неговиот индекс и обезбедува листа на веб-страници кои најдобро одговараат на критериумите, обично со резиме што го содржи насловот на документот, а понекогаш и делови од текст. Корисноста на пребарувачот зависи од релевантноста на множеството резултати што ги дава. Иако може да има милиони веб-страници кои вклучуваат одреден збор или фраза, некои сајтови може да бидат порелевантни, популарни или доверливи од другите. Повеќето пребарувачи применуваат методи за рангирање на резултатите со цел прво да ги добијат „најдобрите“ резултати - начинот на работа се разликува од еден до друг пребарувач. Постојат 1. општи интернет пребарувачи кои пребаруваат различни области на човековото знаење и активност (на пр. Google) и 2. специјализирани интернет пребарувачи кои пребаруваат една тесна област на човечко знаење и активност (на пр. eBay).