Ruri no Shima

Ruri no Shima is a Japanese television series which was broadcast on Nippon Television from 16 April to 18 June 2005. Wikipedia

 • Genre:  Human drama
 • Directed by:  Inomata Ryuuichi, Ikeda Kenji
 • Starring:  Riko Narumi, Yutaka Takenouchi, Fumiyo Kohinata, Naomi Nishida, Mitsuko Baisho, Ken Ogata
 • Opening theme:  Koko ni shika sakanai hana by Kobukuro
 • Country of origin:  Japan
 • Original language(s):  Japanese
 • No. of episodes:  10 (+1 special episode)
 • Producer(s):  Toda Kazuya, Kunimoto Masahiro, Tsugiya Hisashi
 • Running time:  Saturday 21:00
 • Original network:  NTV
 • Data Source:  DuckDuckGo